Contact details

1cart is owned by FSi Sp. z o.o.

Contact:
info@1cart.eu

Company address:
ul. Gdyńska 19
31-323 Kraków

Registration data:
TAX ID: 945-19-26-796
Regon: 357238140

KRS: 0000219900
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie
Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego